Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltsége:

8241 Aszófő, Árpád u. 2. Telefon/fax: 87/445-081 e-mail:

Ügyfélfogadás:

hétfő - csütörtök: 08.00 - 14.00 péntek: 08.00-12.00

Polgármesteri fogadóóra:

hétfő: 09.00 - 11.30 és 13.00 - 17.00
Jelenlegi állandó lakosaink száma: 432

Lakossági hulladékszállítás nap változás

» 2015-04-08 09:03:19

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti az Aszófői lakosokat, hogy a településen 2015. április 13-ával kezdődő héttel kezdve pénteken történik a lakossági hulladék szállítás.

Hulladékszállítási menetrend itt tekinthatő meg: Link

 

Települési Ügysegédnél kezdeményezhető ügyek

» 2015-03-20 20:31:23

Települési Ügysegédnél kezdeményezhető ügyek

 

Az alábbi ügyekben a járási hivatal települési ügysegédje általános tájékoztatást nyújt, a kérelemhez szükséges nyomtatványok tőle elkérhetőek és segítséget ad a nyomtatványok kitöltéséhez. A kérelmeket befogadja és eljuttatja a járási hivatal ügyintézőjéhez további intézkedés céljából.

 

· időskorúak járadéka:a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú (tehát az irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött) személyek részére nyújtott jövedelempótló támogatás, amely a jövedelemmel egyáltalán nem, vagy alacsony összegű nyugdíjjal rendelkezők szociális biztonságát hivatott szolgálni.

· ápolási díj:a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló nagykorú személy számára biztosítható, havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátás, amelynek célja azok segítése, akik hozzátartozójuk ápolása miatt kereső tevékenységet teljes munkaidőben nem tudnak folytatni. Az ellátás nem az ápolt személyt, hanem az őt ápoló hozzátartozót illeti meg. Az ellátáshoz szolgálati idő és egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kötődik.

· alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás: célja a szociálisan rászorultak részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához, valamint a betegséggel összefüggő kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Közgyógyellátás keretében gyógyító ellátás hatályos közgyógyellátási igazolvánnyal vehető igénybe.

· egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságkeretében azok számára biztosítja az állam az egészségügyi szolgáltatások ingyenes elérését, akik valamely szociálisan méltányolható okból nem minősülnek biztosítottnak.

 

· az aktív korúak ellátása, azaz a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és - a rendszeres szociális segély helyébe lépő - egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. Célja, hogy a megélhetéshez szükséges minimális jövedelmet biztosítsa azoknak, akik munkanélküliségük miatt nem rendelkeznek a megélhetéshez szükséges jövedelemmel.

 

A járási hivatal települési ügysegédjénél leadhatóak az alábbi dokumentumok is, pl. :

· Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

· Okmány, rendszámtábla leadása kötelezés miatt

· Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)

· Parkolási igazolvány kiadásához szükséges szakvélemény iránti kérelem

· Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

· Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem

· Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

· Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem

· Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelmek

· Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés

· Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem

· Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán

· Táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmek

· Családi pótlék megállapításához való kérelem

· Szabálysértési feljelentés

· Fogyasztóvédelmi panaszbejelentés

· Gyermektartásdíj megelőlegezése

· Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról

 

Az Ön települési ügysegédje: Nagyné Kalauz Diána

Ügyfélfogadási idő: minden hónap első hétfő

Aszófő: 8.00-8.45 Örvényes: 9.00-9.45

Balatonudvari: 10.00-11.00 Balatonakali: 11.15-12.15

Pályázat igazgatási - szociális ügyintéző munkakör betöltésére

» 2015-03-09 11:29:16

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

igazgatási - szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 6 órás, részmunkaidő
A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltsége, 8241 Aszófő, Árpád u. 2.

Pályázati kiírás letöltése

Pályázati kiírás

» 2015-02-20 22:09:15

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: napi 8 órás munkaidő
A munkavégzés helye: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltsége, 8241 Aszófő, Árpád u. 2.

Pályázati kiírás letöltése

Változik a pálinka törvény - lakossági tájékoztató

» 2015-01-09 10:23:26

Tisztelt Ügyfelek!

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény alapján módosulnakA jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) egyes rendelkezései. A változások közül - természetesen a teljesség igénye nélkül - az alábbiakra hívom fel szíves figyelmét. Az Országgyűlés 2015. január 1-jei hatállyal nagymértékben átalakította a magánfőzés szabályait, melynek következtében a jogalkotó a magánfőzésre vonatkozó adóbevallással, az átalányadó befizetésével, továbbá a magánfőző által birtokolt desztillálóberendezéssel kapcsolatos eljárást az önkormányzati adóhatósághoz telepítette.  Jöt. 5. § (9) A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság jár el.